چاوز پس از مدتها غیبت در تلویزیون کوبا دیده شد

هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا که از حدود سه هفته پیش برای انجام عمل جراحی در کوبا به سر می برد، در میان شایعاتی در مورد وضع جسمانی او در تلویزیون دولتی کوبا دیده شده است.

مقامات دولتی ونزوئلا گفته بودند که عمل جراحی بر روی هوگو چاوز با موفقیت انجام شده و فیلم ویدیوئی تلویزیون کوبا نیز آقای چاوز را نشان داده که لباسی به رنگ پرچم ونزوئلا بر تن دارد و در حال گفتگو با فیدل کاسترو، رهبر سابق کوباست.

غیبت طولانی هوگو چاوز از ونزوئلا باعث گمان پردازی هایی در این زمینه شده بود که ممکن است شرایط جسمی او باعث شود قدرت را به معاون رئیس جمهوری تفویض کند.