نگرانی از انتشار مواد رادیو اکتیو از یک نیروگاه اتمی در آمریکا

آتش سوزی شدید جنگل های اطراف نیروگاه اتمی لس آلاموس در جنوب غربی آمریکا نگرانی درباره احتمال انتشار مواد رادیواکتیو در محیط را افزایش داده است.

یک هواپیما مجهز به ردیاب های مواد رادیو اکتیو بر فراز این نیروگاه در حال پرواز است و به گفته مسوولان تاکنون نشانه ای درباره گسترش مواد پرتوزا در محیط دیده نشده است.

لس آلاموس محل نخستین آزمایش های آمریکا برای ساخت بمب اتمی است و گروه های مدافع محیط زیست نگران انتشار مواد رادیواکتیو در محیط در صورت سرایت آتش به جایگاه های ذخیره زباله های هسته ای هستند.

مسوولان نیروگاه لس آلاموس می گویند این تاسیسات ایمن است ولی مقام های شهری، ساکنان شهر کوچک لس آلاموس را که در نزدیکی نیروگاه قرار دارد، تخلیه کرده اند.

صدها مامور آتش نشانی و داوطلبان محلی در حال تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی هستند.