نامگذاری خیابانی در تهران به نام یک دختر آمریکایی

در ایران شورای شهر تهران تصویب کرده است که خیابانی در یکی مناطق مرکزی این شهر به نام یک دختر آمریکایی نامگذاری شود.

روزنامه همشهری نزدیک به شورای شهر و شهرداری تهران، در شماره روز پنجشنبه بیستم مرداد خود خبر داده که نام این خیابان راشل کوری خواهد بود.

راشل کوری ۲۳ ساله فعال صلح طلب آمریکایی بود که هشت سال پیش با مقاومت در برابر شهرک سازی های اسرائیل برای یهودیان در نوار غزه، در اثر برخورد بولدوزری که خانه های فلسطینی ها را تخریب می کرد، کشته شد.

به نوشته روزنامه همشهری، این تصمیم در جریان جلسه علنی روز چهارشنبه شورای شهر تهران گرفته شد.