'شواهد حاکی از زنده بودن موسی صدر است'

محمد کرمی راد، عضو کمیته بررسی وضعیت موسی صدر در مجلس ایران اعلام کرد: براساس اسنادی که خانواده او در اختیار مجلس قرار داده‌اند قرائن و شواهد حاکی از زنده بودن آقای صدر است و کسانی که با وی بوده‌اند، زنده بودن موسی صدر را تائید کردند.

به گزارش خبرآنلاین، در ادامه پیگیری وضعیت موسی صدر، هیاتی از جنبش امل لبنان به دعوت وزارت خارجه ایران شنبه شب وارد تهران شده اند.

خلیل حمدان عضو هیات رئیسه جنبش امل گفته این هئیت حامل پیام‌هایی برای مراجع و مسئولان دولت ایران از سوی نبیه بری، رئیس مجلس لبنان است تا گام‌های مناسبی برای آزادی موسی صدر از زندان برداشته شود.