پنگوئن امپراطور به زادگاهش باز می‌گردد

صدها هزار نفر از مردم در نیوزلند برای خداحافظی با پنگوئن امپراطور به باغ وحش نیوزلند رفتند.

این پنگوئن به هنگام مهاجرت به جای اینکه به قطب جنوب برود هزاران کیلومتر آنطرف‌تر، از سواحل نیوزلند سر در آورد.

پنگوئن امپراطور ماه ژوئن در ساحل پیدا شد و کارمندان باغ وحش قرار است، روز دوشنبه (۲۹ اوت) او را به همراه یک قایق تحقیقاتی به آب‌های یخی منتقل ‌کنند.

این پنگوئن پس از آنکه ماسه‌های ساحل را به اشتباه به جای برف خورد و بیمار شد دو بار در این کشور مورد عمل جراحی قرار گرفت.