'آمریکاییان بازداشتی در ایران به زودی آزاد می شوند'

شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا به نقل از مصاحبه ای با محمود احمدی نژاد خبر داده است که شین باوئر و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی در ایران، دو روز دیگر آزاد خواهند شد.

این دو نفر در تابستان دو سال پیش همراه با یک زن آمریکایی به نام سارا شورد در مرز ایران و کردستان بازداشت و بعدا به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران به منظور جاسوسی متهم شدند.

سارا شورد بعدا به دلایل پزشکی و بشردوستانه به قید وثیقه از زندان آزاد شد و ماه گذشته دادگاهی در تهران، آقایان باوتر و فتال را در ارتباط با اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران مقصر شناخت و به زندان محکوم کرد هر چند آنان این اتهامات را رد کرده بودند.

قرار است مصاحبه آقای احمدی نژاد روز سه شنبه، ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) پخش شود اما خبرگزاری فارس پیشاپیش گفته است که دادگاه انقلاب با آزادی آنان به قید وثیقه موافقت کرده است.