اعتراضات ضد دولتی پایتخت یمن

در صنعا، پایتخت یمن، صدها نفر از معترضان مخالف دولت در داخل مهم ترین دانشگاه این شهر، دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن شده اند.

آنها شعار می دادند: "نه درس، نه تدریس، تا زمانی که رئیس جمهور برود."

معترضان همچنین در اولین روز آغاز ترم تحصیلی، مانع حضور دانشجویان در کلاس های درس شدند.

علی عبدالله صالح پس از آن که در ماه ژوئن ، نزدیک به سه ماه پیش، بر اثر حمله به مجتمع ریاست جمهوری زخمی شد، برای درمان پزشکی، به عربستان سعودی سفر کرد و همچنان در این کشور به سر می برد.