دعوت مخالفان دولت یمن برای محکومیت 'کشتار معترضان'

رهبران مخالفان رئیس جمهوری یمن از مردم این کشور دعوت کرده اند به منظور محکومیت تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان در روز یکشنبه که به کشته شدن بیست و شش نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر منجر شد در تظاهرات گسترده ای در روز دوشنب، ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر) شرکت کنند.

به گفته منابع بیمارستانی، وضعیت زخمی های تظاهرات روز گذشته در صنعا، پایتخت، نشان می دهد که از مسلسل و برخی اسلحه های کالیبر بزرگ و حتی نارنجک انداز آر پی جی در حمله به تجمع دهها هزار تن از مخالفان حکومت استفاده شده است.

در مقابل، وزارت دفاع یمن تظاهرکنندگان را که خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری، و برگزاری انتخابات آزاد هستند مسئول بروز خشونت در تظاهرات روز یکشنبه معرفی کرده است.

آقای صالح در حمله مخالفان به کاخ ریاست جمهوری در ماه ژوئن زخمی شد و در حال حاضر، برای درمان در عربستان سعودی به سر می یرد اما گفته است که به زودی به کشور باز خواهد گشت و تا خاتمه دوره کنونی ریاست جمهوری، در این سمت باقی خواهد ماند.