رهبر ایران: احتمال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی وجود دارد

آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران اعلام کرد: "در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود. اما اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."

رهبر ایران امروز در پنجمین سفر خود به استان کرمانشاه در میان دانشگاهیان این استان سخن می‌گفت با اشاره به سخنان برخي در مورد اينكه بعضی مسائل بدون نظر رهبري تصميم گيري نمي شود افزود: "مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضائیه با اختیارات کامل و قانونی وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد اما رهبری نه حق دارد نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند، مگر در جائیکه اتخاذ سیاستی به کج شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعا دراین هنگام به مسئولیت خود عمل خواهد کرد."