سرباز آمریکایی قاتل شهروندان بی دفاع افغان شناخته شد

دادگاه نظامی آمریکا، کلوین گیبز، استوار سابق ارتش آمریکا را به خاطر قتل شهروندان بی گناه افغان، تلاش برای صحنه آرایی گمراه کننده و بریدن اعضای بدن مقتولان، گناهکار شناخت.

آقای گیبز که سرکرده گروهی از سربازان آمریکایی در قندهار افغانستان بوده، در زمینه قتل سه شهروند غیر مسلح ایالت قندهار که سال گذشته روی داد، قرار دادن اسلحه بروی اجساد برای شورشی جلوه دادن آنها و بریدن اعضای بدن مقتولان به عنوان "یادگاری از فتوحات" گناهکار شناخته شده و با محکومیت حبس ابد بدون حق فرجام خواهی روبروست.

او در میان پنج سرباز آمریکایی که در این رابطه بازداشت شدند، بالاترین رتبه نظامی را داشت و به سرکردگی این گروه و همچنین آزار و اذیت سربازی دیگر که قصد فاش کردن اقدامات آین افراد را داشت، متهم شده بود.

گزارشگران می گویند، رسوایی ناشی از این "اقدام هولناک" برابر رسوایی زندان ابوغریب برای آمریکا "سرافکندگی" در پی داشته است.