بیشترین آلودگی دریای خزر مربوط به آلودگی نفتی است

عبدالرضا کرباسی، معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست ایران با اشاره به آلودگی آب دریای خزر گفت: "بیشترین آلودگی دریای خزر مربوط به آلودگی نفتی است."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کرباسی دلیل این آلودگی را فعالیت‌های نفتی ۴ کشوری دیگر اطراف دریاچه خرز عنوان کرد افزود:" سهم سموم کشاورزی در آلودگی این دریاچه نیز رتبه دوم را دارد."

آقای کرباسی در خصوص سهم ایران در آلوده کردن آب دریای خزر گفت: "سهم ایران نسبت به کشورهای همسایه دریای خزر در ایجاد آلودگی میکروبی بیشتر است چرا که تعداد جمعیت ساحل نشین ایران به مراتب بیش از سایر کشورها است همچنین سهم سرانه (به ازای فرد) نسبت به سایر کشورها کمتر است ولی وقتی میزان آلودگی در جمعیت ضرب می‌شود از سایر کشورها پیشی می‌گیریم."

وی افزود: "این موضوع نشان می‌دهد که ایران در تصفیه فاضلاب‌های شهری موفق بوده است ولی هنوز وزارت نیرو راه درازی را باید طی کند تا به شرایط مطلوب برسد ضمن اینکه بیشترین آلودگی دریای خزر مربوط به آلودگی نفتی است که از فعالیت‌های نفتی ۴ کشور دیگر حاصل می‌شود و بعد از آن سهم سموم کشاورزی دومین رتبه را دارد."