گزارش‌های تأیید نشده از توقیف روزنامه اعتماد در ایران

گزارش های تأیید نشده از توقیف روزنامه اعتماد توسط مراجع قضایی ایران حکایت دارد.

دلیل توقیف این روزنامه روشن نیست، اما احتمال داده می شود که با انتشار مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری رسمی دولت ایران مرتبط باشد.

آقای جوانفکر در این مصاحبه به تندی از مسئولان قوه قضائیه و مجلس ایران انتقاد کرده بود و گفته بود که دوران سکوت یاران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، که در ماه های اخیر تحت فشار سنگین سیاسی بوده اند تمام شده است.