حمایت روحانی ایرانی از قتل نویسنده آذربایجانی

محمد جواد فاضل لنکرانی، از روحانیون محافظه کار مقیم قم، با انتشار پیامی خطاب به مردم جمهوری آذربایجان، از قتل رافق تقی نویسنده آذربایجانی حمایت کرد.

آقای فاضل لنکرانی با "ملحد" و "مرتد" توصیف کردن نویسنده مقتول، خاطره پدر خود آیت الله محمد فاضل لنکرانی را، که فتوای "مهدورالدم" بودن این نویسنده را صادر کرده بود، گرامی داشت.

آیت الله فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید شیعه که در خرداد ۱۳۸۶ درگذشت، در آذر ماه ۱۳۸۵ با صدور فتوایی رافق تقی را به خاطر انتشار مطالب "توهین آمیز" مستحق مرگ دانسته بود.

آقای تقی هشت روز پیش در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هدف ضربات چاقوی افراد ناشناس قرار گرفت و چهار روز بعد، در بیمارستان درگذشت.