مرکز فرماندهی نظامی آمریکا به عراقی‌ها تحویل می شود

مرکز فرماندهی نظامیان آمریکا در عراق موسوم به "اردوگاه پیروزی" به عنوان بخشی از روند خروج نظامی ایالات متحده، بدون برگزاری مراسم ویژه ای، تا پایان سال میلادی جاری - حدود چهار هفته دیگر - به مقامات عراقی تحویل خواهد شد.

پس از اشغال عراق توسط نیروهای به رهبری آمریکا در سال 2001، آمریکاییان محوطه یک مجتمع بزرگ مسکونی متعلق به صدام حسین واقع در نزدیکی فرودگاه بغداد را به عنوان مرکز فرماندهی خود برگزیدند و آن را "اردوگاه پیروزی" نام دادند.

در اوج حضور نظامی آمریکا در عراق، بیش از چهل و شش هزار نظامی آمریکایی در این محل مستقر بودند.