معاون فرهنگی سپاه: افسران جنگ نرم ما در زمین دشمن بازی کردند

حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه پاسداران با اشاره به وقایع مربوط به سفارت بریتانیا گفته که "خود انگلیسی ها می خواستند و برنامه داشتند که دانشجویان و مردم وارد سفارت شوند ولی متاسفانه این بار افسران جنگ نرم ما در زمین دشمن بازی کردند."

آقای مقدم فر که پیش از آنکه معاون فرهنگی سپاه شود، مدیر عامل خبرگزاری فارس بود، گفته که وزارت خارجه در "حوزه دیپلماسی عمومی یا مردمی نمره صفر می گیرد و اصلا این دستگاه در این حوزه تعطیل است."

به نوشته خبرگزاری مهر، آقای مقدم فر گفته که ایران هدف جنگ نرم است و "در آماج جنگ نرم اولین هدف، رهبر کشور است که مورد هدف قرار می گیرد و در جمهوری اسلامی دو عامل باعث شد تا فروپاشی انجام نگیرد که این دو عامل یکی نقش رهبری و دیگری وجود نهادهایی چون سپاه و بسیج بود."

معاون فرهنگی سپاه گفته که حذف یارانه ها و بازار عرضه طلا و ارز می تواند وسیله ای برای جنگ نرم باشد.