آیت‌الله مکارم: چهارشنبه سوری یک بدعت خرافی است

آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعیان، مراسم شب چهارشنبه آخر سال را خرافه خوانده و خواستار حذف این مراسم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی در مورد آداب و رسوم نوروز و مراسمی که در شب چهارشنبه آخر سال برگزار می شود، گفت: "بخشی از رسوم که در نوروز برگزار می شود بسیار خوب است و بخشی خرافی است."

به گفته این مرجع تقلید آتش روشن کردن در چهارشنبه سوری، "یک بدعت خرافی است مخصوصا با گفتن این جمله که سرخی تو از من زردی من از تو این‌ها خرافات" است.

آیت الله مکارم شیرازی افزوده: "انسان عاقل نباید به سراغ این کارها برود، مخصوصا این کار خطراتی دارد. عزیزان رعایت کنند این رسم غلط را حذف کنند و آن رسوم مثبت را انجام دهند."