مراسم شصتمین سالگرد سلطنت ملکه بریتانیا در پارلمان

الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، همراه همسرش در جلسه مشترک مجالس اعیان و عوام پارلمان این کشور حضور یافته و از یک شیشه کاری که به هزینه اعضای هر دو مجلس به مناسبت شصتمین سالگرد سلطنت او تهیه و در تالار وست‌مینستر کاخ پارلمان نصب شده پرده برداری کرده است.

ملکه بریتانیا در سخنانی در این نشست مشترک گفت که دومین فرمانروای بریتانیا در طول تاریخ این کشور است که شصتمین سالگرد سلطنت خود را جشن می گیرد و یادآور شد که در طول این مدت، دوازده نخست وزیر را منصوب و بیش از سه هزار و پانصد مصوبه پارلمان را امضا کرده است.

اگرچه در بریتانیا اقدامات بسیاری از نهادهای دولتی به نام ملکه، به عنوان رئیس کشور و رئیس کلیسای انگلستان، اجرا می شود اما سلطنت در این کشور مقامی تشریفاتی است و کمابیش کلیه اختیارات این مقام به نهادهای منتخب مردم تفویض شده است.

ملکه بریتانیا همچنین رئیس تشریفاتی جامعه کشورهای مشترک المنافع است که از مستملکات و اکثر مستعمرات سابق بریتانیا تشکیل یافته و ملکه بریتانیا در سخنان خود در پارلمان، گفت که شهروندان این کشورها یکسوم کل جمعیت جهان را تشکیل می دهند.