رهبران 'کشورهای بریکس' بانک توسعه تاسیس می‌کنند

رهبران کشورهای در حال رشد عضو گروه موسوم به بریکس - برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی - در اجلاسی در دهلی، پایتخت هند، نحوه افزایش مبادلات تجاری، همکاری ارزی و کاهش وابستگی به اروپا و ایالات متحده را مورد بررسی قرار می دهند.

این چهارمین اجلاس گروه بریکس BRICS است و در آن در مورد طرح ایجاد یک بانک توسعه هم گفتگو می شود که مقامات این کشورها امید دارند بتواند در سطح بین المللی با بانک جهانی رقابت کند.

تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو گروه بریکس بر روی هم به بیست و هشت درصد کل تولید ناخالص جهان بالغ می شود و رهبران این کشورها می کوشند تا از قدرت اقتصادی خود برای تاثیرگذاری بر شرایط جهانی بهره برداری کنند.