بولیوی هم یک شرکت اسپانیایی را ملی کرد

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، یک شرکت اسپانیایی تولید برق را ملی کرده است.

رئیس جمهوری بولیوی به ارتش این کشور دستور داده تا کنترل شرکت REE را به عهده بگیرد.

آقای مورالس در راهپیمایی روز کارگر گفت که این دستور را به افتخار مردمی داده که برای بازپس‌گیری منابع طبیعی کشور مبارزه کردند.

ملی کردن این شرکت اسپانیایی تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که دولت آرژانتین نیز کنترل یک شرکت نفتی اسپانیایی را در دست گرفت و آن را ملی کرد.

سنای آرژانتین اخیرا لایحه ای را تصویب کرد که به دولت این کشور اجازه داد سهام شرکت اسپانیایی رپسول در شرکت نفتی آرژانتینی وای پی اف را ملی کند.