'ایران تا سه ماه آینده موجود زنده به فضا می‌فرستد'

حمید فاضلی، رییس سازمان فضایی ایران در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفته است که ایران تا سه ماه آینده موجود زنده به فضا خواهد فرستاد.

آقای فاضلی همچنین از پرتاب ماهواره‌های "فجر"، "طلوع" و "ناهید" خبر داده است. به گفته او "یکی از اهداف برنامه‌های پرتابی در کشور این بوده که با هر پرتاب به فناوری خاصی دست یابیم".

به گفته او بنا است که ماهواره ناهید برای آزمایش باز شدن صفحات خورشیدی در فضا استفاده شود.

ایران پیشتر "محموله‌ای زیستی" شامل موش، سوسک و کرم خاکی به فضا فرستاده بود که هیچیک از آنها زنده نمانده بودند.