دستگیری معلم بنگلادشی به خاطر سوزاندن محصلان بی نماز

معلم زن یک مدرسه اسلامی دخترانه در بنگلادش که دانش آموزان را به دلیل کوتاهی در خواندن نماز به شدت تنبیه می کرد با شکایت والدین دانش آموزان بازداشت شده است.

یاسمن اختر، معلم این مدرسه، دست کم چهارده دختر هشت تا دوازده ساله را به خاطر نخواندن نماز، با قرار دادن میله آهنی داغ شده در آتش بر ران هایشان شکنجه کرده و پس از شکایت والدین این دختران، از بیم دستگیری مخفی شده بود.

دولت بنگلادش در سال ۲۰۱۰ میلادی هر نوع تنبیه بدنی را در موسسات آموزشی این کشور ممنوع کرد.