هند 'بدترین کشور در گروه ۲۰ برای زنان' است

نظرسنجی انجام شده در نوزده کشور ثروتمند دنیا نشان می دهد که هند بدترین جا برای زنان محسوب می شود.

هند در این نظرسنجی پائین تر از عربستان قرار گرفته است.

در این نظرسنجی که توسط بنیاد تامسن رویترز انجام شده، عوامل مختلفی از جمله تحصیلات زنان، بهداشت، فرصت‌های شغلی و خشونت علیه آنها مد نظر قرار داده شده است.

این نظرسنجی می گوید دلیل جایگاه پائین هند، رواج ازدواج کودکان، برده داری و بچه کشی است.

کانادا در این نظرسنجی، جایگاه بهترین کشور را به خود اختصاص داده است.