پایان یک ماموریت فضایی تاریخی

یکی از بزرگترین ماموریت های فضایی بشر امروز با اصابت هدایت شده یک فضاپیما بر روی سطح شهابی دنبال دار به پایان رسید. فضاپیمای رزتا ساعاتی پیش پس از ۱۲ سال ماموریت فضایی و ۲ سال چرخش به دور یک دنباله دار در منظومه شمسی به روی این دنباله دار کوبانده شد. این ماموریت موفق برگ تازه ای را به دانش بشر از فضا و جایگاه خود در آن افزود.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.