ورود تکنولوژی به حوزه یادبود مردگان در چین

در چین مهم ترین مراسم زندگی یک فرد نه روز تولدشه و نه مراسم عروسیش. بلکه مراسم خاکسپاری اون فرد است. یکی از سنتهای مرسوم در برخی مناطق چین، درست کردن صورتک متوفی است حالا فناوری پرینت سه بعدی برای برگزاری هر چه بهتر مراسم ترحیم به کمک خانواده های عزادار اومده.

مهرناز فرهمند گزارش می دهد.