ترافیک و آلودگی هوا احتمال ابتلا به زوال عقل را بیشتر می کند

یک تحقیق بلندمدت در کانادا نشان می دهد که افرادی که نزدیک خیابانهای شلوغ زندگی می کنند، احتمال ابتلایشان به بیماری زوال عقل یا دمانس بیشتر است. دلایل پزشکی ابتلا به این بیماری مغزی هنوز ناشناخته است، ولی این تحقیق نشان داده که آلودگی هوا و آلودگی صوتی می توانند تاثیرگذار باشند.

دن جانسون گزارش می دهد.