دانشمندان مشکل سس گوجه فرنگی را حل کردند

دانشمندان مشکل سس گوجه فرنگی را حل کردند

شما هم از کسانی هستید که دلتون می‌خواد بطری سس گوجه فرنگی یا مایونز یا لوله خمیر دندان رو تا آخر خالی کنید؟ بهتون خبر خوشی بدم ...دانشمندان برای این مشکل، راه حلی تازه پیدا کرده‌اند.

پالاب گوش گزارش می‌دهد.