زنان دگرجنس‌گرا 'کمتر' اوج لذت جنسی را تجربه می‌کنند

سکس، ارگاسم

منبع تصویر، Thinkstock

نتایج تحقیقی که روی ۵۲۶۰۰ آمریکایی انجام شده نشان می‌دهد زنان دگرجنس‌گرا کمتر از مردان، زنان همجنس‌گرا و زنان دوجنس‌گرا اوج لذت جنسی (ارگاسم) را تجربه می‌کنند.

این تحقیق که در نشریه آرشیو رفتار جنسی منتشر شده به این نتیجه رسیده که جنسیت و گرایش جنسی سبب تفاوت در رسیدن به اوج لذت جنسی در افراد می‌شود.

بر اساس این تحقیق شرکای جنسی می‌توانند "طیف متفاوتی از رفتارهای جنسی را امتحان کنند تا دفعات لذت جنسی آنها افزایش پیدا کند."

سکس دهانی و تحریک با دست از جمله این رفتارها است.

این تحقیق که با همکاری سه دانشگاه آمریکایی انجام شده درصد رسیدن به اوج لذت جنسی را بر اساس گرایش جنسی به ترتیب زیر نشان داده است:

 • زنان غیرهم‌جنس‌گرا ۶۵%
 • زنان دوجنس‌گرا ۶۶%
 • زنان هم‌جنس‌گرا ۸۶%
 • مردان دوجنس‌گرا ۸۸%
 • مردان‌هم‌جنس‌گرا ۸۹%
 • مردان غیرهمجنس‌گرا ۹۵%

این محققان همچنین به این نتیجه رسیده‌اند که این تفاوت در دفعات رسیدن به اوج لذت جنسی را "می‌توان کاهش داد:"

"این نکته که زنان هم‌جنس‌گرا بیشتر از زنان دگرجنس‌گرا به اوج لذت جنسی می‌رسند حاکی از این است که بسیاری از زنان دگر‌جنس‌گرا هم می‌توانند دفعات بیشتری از اوج لذت جنسی را تجربه کنند."

رفتارهای جنسی دیگر

پژوهشگرانی که این تحقیق را انجام داده‌اند می‌گویند تعداد زنان دگر‌جنس‌گرا که فقط از راه دخول به اوج لذت می‌رسند بسیار کم است.

این تحقیق همچنین نشانگر "اهمیت ویژه گنجاندن سکس دهانی در کنار دیگر کارها حین رابطه جنسی است"، چرا که بین سکس دهانی و افزایش دفعات ارگاسم در زنان دگرجنس‌گرا، زنان‌هم‌جنس‌گرا، مردان همجنس‌گرا و دوجنس‌گرا ارتباط وجود دارد و فقط این ارتباط در مردان دگرجنس‌گرا دیده نشد.

دیگر رفتارهای جنسی که به افزایش دفعات ارگاسم منجر می‌شود عبارتند از:

 • درخواست از شریک جنسی برای آنچه که می‌خواهند در حین رابطه جنسی اتفاق بیفتد
 • تحسین و ستایش از شریک جنسی برای کاری که حین رابطه جنسی انجام داده‌اند
 • تلفن یا ای‌میل زدن برای شوخی وسر به سر گذاشتن درباره موضوعاتی با ماهیت جنسی
 • پوشیدن لباس‌های زیر سکسی
 • امتحان کردن موقعیت (پوزیشن)‌های جدید
 • تحریک مقعدی
 • حرفهای جنسی و بروز احساسات جنسی در حین رابطه جنسی

به عقیده نویسندگان این تحقیق تفاوت دفعات ارگاسم در زنان و مردان دلایل اجتماعی و تکاملی دارد.

برای مثال ناپسند دانستن اینکه زنان امیال جنسی خود را ابراز کنند یا این باور برخی مردان که بیشتر زنان با دخول به اوج لذت جنسی می‌رسند می‌تواند مانع از تنوع تجربه جنسی و جستجو برای تجربه‎های جدید شود.

علاوه بر این ارگاسم در زنان و مردان اهداف تکاملی مختلفی دارد که این هم باعث تفاوت مردان و زنان در دفعات ارگاسم می‌شود:

هدف غایی ارگاسم در مردان انزال است، برای اینکه تولیدمثل را تضمین کند اما در زنان هدف "تسهیل پیوند عاطفی درازمدت با معشوق جنسی ‌است."