'حلقه آتش' در کسوف آمریکای جنوبی

عبور ماه از مقابل خورشید، در کسوف حلقوی آمریکای جنوبی

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

عبور ماه از مقابل خورشید، در کسوف حلقوی امروز آمریکای جنوبی که با پدیده 'حلقه آتش' همراه بود

ساکنان بخش‌هایی از آمریکای جنوبی و آفریقا امروز شاهد یک خورشیدگرفتگی بودند که تنها در نیمکره جنوبی زمین قابل مشاهده بود.

پدیده‌ قابل توجهی که در این کسوف مشاهده شد "حلقه آتش" بود که در خورشیدگرفتگی‌های حلقوی رخ می‌دهد.

این نوع خورشیدگرفتگی وقتی رخ می‌دهد که اندازه ظاهری ماه کوچکتر از اندازه ظاهری خورشید دیده می‌شود. به همین دلیل در مکان‌هایی از سطح زمین که به خط واصل مرکز خورشید و مرکز ماه خیلی نزدیکند، تنها حلقه پرنوری از خورشید دور ماه دیده می‌شود.

به دلیل تاریک بودن آن روی ماه که رو به زمین قرار دارد، نوری که از پشت آن به زمین می‌رسد بسیار پرنور دیده می‌شود که به حلقه آتش معروف شده است.

جنوب آرژانتین و شیلی بهترین محل برای دیدن این پدیده بود.

پدیده حلقه آتش آخرین بار در یک خورشیدگرفتگی در آفریقا مشاهده شده است که در ماه سپتامبر گذشته رخ داد.

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

جمعیت زیادی در کویهایکو در جنوب شیلی برای دیدن کسوف امروز جمع شدند

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

این تصویر درست پیش از قرار گرفتن کامل ماه روی خورشید گرفته شده است

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

ستاره‌شناسان به مردم توصیه کرده‌اند که با چشم غیرمسلح خورشیدگرفتگی را مشاهده نکنند

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

مردم شهر آیسن در جنوب شیلی نیز برای دیدن کسوف جمع شدند