'حلقه آتش' در کسوف آمریکای جنوبی

حق نشر عکس Reuters
Image caption عبور ماه از مقابل خورشید، در کسوف حلقوی امروز آمریکای جنوبی که با پدیده 'حلقه آتش' همراه بود

ساکنان بخش‌هایی از آمریکای جنوبی و آفریقا امروز شاهد یک خورشیدگرفتگی بودند که تنها در نیمکره جنوبی زمین قابل مشاهده بود.

پدیده‌ قابل توجهی که در این کسوف مشاهده شد "حلقه آتش" بود که در خورشیدگرفتگی‌های حلقوی رخ می‌دهد.

این نوع خورشیدگرفتگی وقتی رخ می‌دهد که اندازه ظاهری ماه کوچکتر از اندازه ظاهری خورشید دیده می‌شود. به همین دلیل در مکان‌هایی از سطح زمین که به خط واصل مرکز خورشید و مرکز ماه خیلی نزدیکند، تنها حلقه پرنوری از خورشید دور ماه دیده می‌شود.

به دلیل تاریک بودن آن روی ماه که رو به زمین قرار دارد، نوری که از پشت آن به زمین می‌رسد بسیار پرنور دیده می‌شود که به حلقه آتش معروف شده است.

جنوب آرژانتین و شیلی بهترین محل برای دیدن این پدیده بود.

پدیده حلقه آتش آخرین بار در یک خورشیدگرفتگی در آفریقا مشاهده شده است که در ماه سپتامبر گذشته رخ داد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption جمعیت زیادی در کویهایکو در جنوب شیلی برای دیدن کسوف امروز جمع شدند
حق نشر عکس Reuters
Image caption این تصویر درست پیش از قرار گرفتن کامل ماه روی خورشید گرفته شده است
حق نشر عکس Reuters
Image caption ستاره‌شناسان به مردم توصیه کرده‌اند که با چشم غیرمسلح خورشیدگرفتگی را مشاهده نکنند
حق نشر عکس EPA
Image caption مردم شهر آیسن در جنوب شیلی نیز برای دیدن کسوف جمع شدند

موضوعات مرتبط