دایناسورها ممکن است نه از شرق آفریقا، بلکه از بریتانیا آمده باشند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دایناسورها ممکن است نه از شرق آفریقا، بلکه از بریتانیا آمده باشند

طبق یک مطالعه جدید که در مجله «نیچر» منتشر شده، منشاء پیدایش دایناسورها ممکن است نیم‌کره شمالی زمین و منطقه ای باشد که حالا بریتانیا نامیده می شود. در صورت اثبات درستی این مطالعه ، نظریه قبلی درباره پیدایش و تکامل دایناسورها، که ۱۳۰ سال قدمت دارد، باید بازنگری شود. گزارش پالاب گوش را ببینید.