ماهواره های ناسا هر حرکتی را در قاب دوربین هایشان ثبت می کنند

ماهواره های ناسا هر حرکتی را در قاب دوربین هایشان ثبت می کنند

پژوهشگران سازمان فضایی آمریکا، ناسا، نقشه جهانی جدیدی از شبِ زمین منتشر کرده اند. به گفته آنها این نقشه، تصویر دقیقی از سکونت انسان ها در سراسر کره خاک ارائه می کند. این نقشه از پیوند زدن هزاران تصویر ماهواره ای در هوای صاف به دست آمده. ماه ها برای گرفتن این عکس ها وقت صرف شده. گزارش سارا کرکر را ببینید.