امکان پیش‌بینی فوران آتشفشان

امکان پیش‌بینی فوران آتشفشان

شاید به خاطر داشته باشید چند هفته پیش گزارشی پخش کردیم از فوران آتشفشان کوه اتنا در ایتالیا که در آن خبرنگار بی بی سی و فیلمبردارش زیر باران گدازه‌ها مجبور به فرار شدند. پیش‌بینی فوران آتشفشان کار سختی است اما حالا محققان روشی را ابداع کرده‌اند که به با استفاده از فن‌آوری ماهواره می‌توان زمان فوران آتشفشان‌ها را پیش‌بینی کرد. ربکا مورل گزارش می‌دهد.