تلاش متخصصان برای نجات یخچال‌های آلپ از افزایش دمای زمین

در حالی که فصل اسکی در آلپ به پایان می رسد، صحبت از این است که افزایش دمای کره زمین بر این پیست‌های اسکی تاثیر می‌گذارد و باعث آب شدن یخچال‌های طبیعی دائمی کوهستان‌ها می‌شود. ظرف چهل سال اخیر، حجم بعضی از این یخچال‌ها، یک چهارم کاهش پیدا کرده است. سارا تورن-تون به مناطق آلپی اتریش سفر کرده، جایی که متخصصان تلاش زیادی می کنند آب شدن یخچال‌ها را متوقف کنند.