شمارش آلباتروس‌ها به کمک تصاویر ماهواره‌ای
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمارش آلباتروس‌ها به کمک تصاویر ماهواره‌ای

پژوهشگران توانسته‌اند با کمک تصاویر ماهواره‌ای، آلباتروس‌های جهان را بشمارند. بقای این پرنده‌های دریایی به علت شرایط نامطلوب زیست محیطی در معرض تهدید است. از آنجا که این پرنده‌ها در چند جزیره دورافتاده در شرق نیوزلند زندگی می‌کنند، تا بحال از شمار آنها اطلاعی در دست نبود. گزارش ربکا مورِل را ببینیم:‌

موضوعات مرتبط