تلاش برای جلوگیری از انقراض کرگدن جنوبی با کمک خویشاوندان شمالی

تلاش برای جلوگیری از انقراض کرگدن جنوبی با کمک خویشاوندان شمالی

باغ وحشی در استان ویلت شایر بریتانیا، در برنامه ای شرکت کرده که هدفش نجات کرگدن سفید شمالی از انقراض است. فقط سه راس از این کرگدن‌ها در جهان باقی مانده و حالا یکی از خویشاوندان به کمک آنها آمده. گزارشی را از ربه کا مورل ببینید.