محققان: زنان باردار به اندازه یک نفر غذا بخورند

محققان: زنان باردار به اندازه یک نفر غذا بخورند

یک نظرسنجی از زنان باردار در بریتانیا نشان می‌دهد که اکثر آنها درباره نیازهای غذایی خود در زمان بارداری اطلاع درستی ندارند. بر اساس این نظرسنجی، آنها اغلب فکر می‌کنند که در زمان بارداری باید به اندازه دو نفر غذا بخورند. کارشناسان می‌گویند این نه تنها حرف درستی نیست بلکه مضر هم هست. سیاوش اردلان گزارش میدهد