پایان شکوهمند سفر فضایی سفینه کسینی

پس از سفری بیست ساله در فضا، دیروز، عملیات فضاپیمای «کسینی»، به شکلی شکوهمند، به پایان رسید. سوخت فصاپیما، تمام شده بود، و آژانس فضایی آمریکا، ناسا، فرمان نابودی‌اش را صادر کرد. به این ترتیب، فضاپیما، با ورود به اتمسفر سیاره کیوان، سوخت و از بین رفت. گزارش دیوید شوکمن، خبرنگار علمی بی‌بی‌سی را ببینید.