پایان شکوهمند سفر فضایی سفینه کسینی

پایان شکوهمند سفر فضایی سفینه کسینی

پس از سفری بیست ساله در فضا، دیروز، عملیات فضاپیمای «کسینی»، به شکلی شکوهمند، به پایان رسید. سوخت فصاپیما، تمام شده بود، و آژانس فضایی آمریکا، ناسا، فرمان نابودی‌اش را صادر کرد. به این ترتیب، فضاپیما، با ورود به اتمسفر سیاره کیوان، سوخت و از بین رفت. گزارش دیوید شوکمن، خبرنگار علمی بی‌بی‌سی را ببینید.