امیدهای تازه برای بیمارانی که زندگی گیاهی دارند

در فرانسه، مردی که ۱۵ سال در کما بود و زندگی گیاهی داشت بعد از آزمایش یک شیوه جدید درمان، علائم هشیاری از خود نشان داده. در این روش، یک محرک عصبی در سینه بیمار کار گذاشته می شود. بعد از یک ماه او توانست به فرمان های ساده پاسخ بدهد، سرش را بچرخاند و با چشمهایش اشیاء را دنبال کند. محققان می گویند این نتایج می تواند بسیار امیدوارکننده باشد ولی هنوز تحقیق بیشتری نیاز است. فرگوس والش خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.