خطر آلودگی هوا برای رشد مغز کودکان

خطر آلودگی هوا برای رشد مغز کودکان

صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل، یونیسف هشدار داده که ۱۷ میلیون کودک زیر یک سال در جهان هوای سمی تنفس می‌کنند. طبق این گزارش زندگی کودکان در مناطقی با آلودگی هوا برای رشد مغز آنها خطرناک است. عکسهای ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بیشتر این کودکان در جنوب و شرق آسیا زندگی می‌کنند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.