نوزادی که هنگام تولد قلبش بیرون از بدنش بود زنده ماند

نوزادی که هنگام تولد قلبش بیرون از بدنش بود زنده ماند

برای اولین بار در بریتانیا دختر نوزادی که قلبش بیرون از بدنش بود زنده مانده است. این نوزاد که سه هفته قبل به دنیا آمد، سه بار در بیمارستان گلن فیلد لستر جراحی شد. پزشکان توانستند قلب این نوزاد را به درون قفسه سینه اش انتقال دهند. فرگوس ولش خبرنگار بی بی سی با پدر و مادر این نوزاد و همین طور با تیم پزشکی مصاحبه کرده است.