اولین بیمارستان ویژه شترها در جهان

اولین بیمارستان ویژه شترها در جهان

یک کلینیک بسیار مجهز در دوبی دائر شده که در نوع خودش در جهان بی‌نظیر است. بیماران این کلینیک فقط شترها هستند. حیوانی که بخش مهمی از میراث کشورهای عرب خلیج فارس هستند و در حراجی‌های دوبی میلیون‌ها دلار خرید و فروش می‌شوند. تیم آلمن گزارش می‌دهد.