نقش محل کاشت درختان در مبارزه با تغییرات اقلیمی

نقش محل کاشت درختان در مبارزه با تغییرات اقلیمی

می‌دانیم که درختان می‌توانند در تلاش‌ برای مبارزه با تغییرات اقلیمی موثر باشند. اما این که درختان دقیقا چه جایی کاشته می‌شوند در میزان تاثیرگذاری آن‌ها مهم است. هلن بریگز خبرنگار بی‌بی‌سی به باغ‌های سلطنتی کیو در لندن رفته تا تاثیر درختان در کم کردن آلودگی شهرها را ببیند. او همچنین با جودی دنچ بازیگر بریتانیایی صحبت کرده که علاقه‌ی خاصی به درختان دارد.