جنین منجمد بعد از ۲۵سال به دنیا آمد

جنین منجمد بعد از ۲۵سال به دنیا آمد

یک زن آمریکایی نوزادی را به دنیا آورده که یکربع قرن پیش به صورت جنین منجمد شده بود. جنین را ۲۵ سال پیش والدینی ناشناس به نهاد مسیحی اهدا کرده بودند که هدفش منجمد کردن جنین برای کمک به والدینی است که نمی‌توانند به طور طبیعی بچه‌دار شوند. اندرو پلانت گزارش می‌دهد.