کمک‌های اولیه

کمک‌های اولیه

برای خیلی از ما پیش آمده که جلوی چشم مان کسی از ارتفاع پرت شده یا تصادف شدید کرده، اما نمی‌دانستیم در این شرایط باید با مصدوم چه کار کنیم؟ احتمال آسیب نخاعی در این حوادث خیلی زیاد است و یک حرکت نادرست ممکن است فرد را برای همیشه فلج کند. در بخش کمک‌های اولیه این برنامه ۳۷ درجه در مورد آسیب نخاعی صحبت می‌کنیم. این برنامه چهارشنبه ۶ دی ساعت ۲۳ بوقت تهران و ۲۴ بوقت کابل پخش می‌شود.