دانشمندان نگران خرس‌های قطبی هستند

دانشمندان نگران خرس‌های قطبی هستند

دانشمندان نگرانند که نرخ زنده ماندن خرس‌های قطبی کاهش داشته. آنها دریافته‌اند میزان انرژی که این حیوانات برای شکار مصرف می‌کنند، بیشتر از انرژی است که با خوردن آن شکار به دست می‌آورند. ویکتوریا گیل گزارش می‌دهد.