برنامه ویژه در مورد محصولات تراریخته

برنامه ویژه در مورد محصولات تراریخته

بحث داغ مواد غذایی تراریخته یعنی موادی که دستکاری ژنتیکی یا «تراریزش» شده‌اند به ایران هم کشیده شده. طرفداران تراریخته معتقدند راهی جز این برای مواجه با گرسنگی در جهان نیست و مخالفان از ضررهای احتمالی برای سلامت انسان می‌گویند و تاثیرات منفی و بلند مدت زیست محیطی. چه کسانی پشت پرده ورود این مواد به ایران بوده‌اند و آیا آن طور که دولت کنونی ایران مدعی است واقعا برای محیط زیست خوب است؟ مثل هر تکنولوژی جدیدی تراریخته‌ها هم سود دارند و هم زیان. تلاش ما این خواهد بود که به شما به اندازه کافی در این مورد اطلاعات بدهیم تا در نهایت شما، بینندگان ما قاضی نهایی باشید.