پلاستیک بلای جان طبیعت در اقیانوس منجمد شمالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رد پای مواد پلاستیکی در اقیانوس منجمد شمالی

مواد پلاستیکی بلای جان طبیعت شده و ردپای این مواد زائد در اقیانوس منجمد شمالی هم دیده شده‌است. انبوه زباله در این آبها بسیار بیشتر از دیگر اقیانوسهاست و زندگی ماهی ها، پرندگان دریایی و حتی خرس های قطبی را تحت تاثیر قرار داده‌است. گزارش راجر هَرَبین از شمال نروژ را ببینید.

موضوعات مرتبط