فناوری که پوشیدنی است

فناوری که پوشیدنی است

دانشمندان در آمریکا در حال ساخت حسگرهای پوشیدنی هستند که تا به روند بهبود بیمارانی که سکته مغزی کرده‌اند کمک کنند. این حسگرها، اطلاعات را بی‌وقفه برای پزشکان ارسال می‌کنند تا بتوانند روند درمان را با دقت دنبال کنند. این روزها، توسعه فناوری‌های پوشیدنی در سراسر جهان رایج شده است. پالاب گوش گزارش می‌دهد.