ماهواره زباله‌جمع‌کن

ماهواره زباله‌جمع‌کن

تنها ۶۱ سال پیش بود که انسان برای اولین بار موفق شد یک موشک را به مدار زمین بفرستد. ولی در همین مدت مدار زمین به یک آشغال‌دانی فضایی تبدیل شده؛ جایی که بیش از هفت هزار تن زباله در آن سرگردان است. حالا تیمی از پژوهشگران اروپایی ماهواره‌ای ساخته‌اند تا مدار زمین را خانه تکانی کند. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.