بازگشت به کار سگ پلیس

بازگشت به کار سگ پلیس

یک سگ پلیس که در عملیاتی زخمی شده بود آماده می‌شود تا دوباره به سرکار برگردد. این سگ که کوآنتوم نام دارد در عملیاتی در شهر ناتیگهام بریتانیا زخم برداشت که سه مأمور پلیس دیگر هم در آن زخمی شدند. کوانتوم در عملیات تعقیب یک مظنون به سرقت شرکت داشت. مایکل سولوان خبرنگار بی‌بی‌سی به دیدن او رفته و از روند بهبودی او گزارش می‌دهد.