استفاده از فن‌آوری ستاره شناسی برای ردگیری حیوانات

استفاده از فن‌آوری ستاره شناسی برای ردگیری حیوانات

فعالان محیط زیست در بریتانیا، از فن‌آوری ستاره شناسی برای ردگیری گونه‌هایی از حیوانات استفاده کرده‌اند که در معرض خطر هستند. هدف از این کار، ایجاد سیستمی است که بتواند حیوانات را به طور خودکار با استفاده از رد حرارتی با دوربین مادون قرمز شناسایی کند. پالاب گوش گزارش می‌دهد.